მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი  
დეკემბერი 2020
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ბიბლიოთეკა
გამომცემლობა
კინო კლუბი
თავაძე სოფო
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი
ასოცირებული პროფესორი
09.11.1976
აკადემიური თანამდებობა
ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; სამეცნიერო და საგამომცემლო პროექტების მართვის კოორდინატორი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საცხოვრებელი მისამართი: ქ. ბათუმი. ახმეტელის ქ. #3,  ბ. 35.
ტელ:  სახლი: 27 70 78
მობილური: 593 633087; 598 742002
ელ-ფოსტა: sofotavadze@hotmail.com

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება: კინომცოდნეობა; კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი.
სალექციო კურსები: ქართული კინოს ისტორია;
                                      საზღვარგარეთის კინოს ისტორია;
                                      დოკუმენტური კინოს ისტორია;
                                      კინემატოგრაფის ძირითადი ტენდენციები;
                                      კინოხელოვნების მენეჯმენტი.
                                     
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი
თარიღი: 1990-1994
დაწესებულება (ფაკულტეტი): ზ. ფალიაშვილის სახელობის ბათუმის სამუსიკო სასწავლებელი.
სპეციალობა: მუსიკის თეორია.
დიპლომის/სერტიფიკატის №: ატ №017589

თარიღი: 1997-2002
დაწესებულება (ფაკულტეტი): ქ. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი.
სპეციალობა: კინომცოდნეობა-ჟურნალისტიკა.
დიპლომის/სერტიფიკატის №: AA №0008302

თარიღი:  2004-2006
დაწესებულება (ფაკულტეტი): შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კინოფაკულტეტი.  
სპეციალობა: კინომცოდნეობა.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი.                                                                                                                                                               

თარიღი: 2009
დაწესებულება (ფაკულტეტი): შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 
სადოქტორო პროგრამა: ხელოვნების თეორია და ისტორია.                                                      კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის აკადემიური დოქტორი.                                                                                                                     სადისერტაციო თემა: „თემატური ნოვაციები და სტილისტური ტენდენციები 60-იანელთა შემოქმედებაში“.
დიპლომის/სერტიფიკატის № RSU№000002                                                                                                                                                                   
სამუშაო გამოცდილება
მუშაობის პერიოდი: 1994-2009
სამსახურის დასახელება: ხელოვნების სტუდია „მონპარნასი“.
სამსახურის მისამართი: ხიმშიაშვილის ქ. N24.
თანამდებობა: მუსიკის ისტორიის პედაგოგი.                                         

მუშაობის პერიოდი: 2002-2006
სამსახურის დასახელება: ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. 
სამსახურის მისამართი: თამარ მეფის გამზირი N102.
თანამდებობა: კინოს ისტორიის პედაგოგი.                 

მუშაობის პერიოდი: 2006-2010
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.                                                                                                                           
სამსახურის მისამართი: ნინოშვილის ქ. N35.
თანამდებობა: ასისტენტ-პროფესორი.

მუშაობის პერიოდი: 2008-2011
სამსახურის დასახელება: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე.
სამსახურის მისამართი: კ. გამსახურდიას ქ. N37
თანამდებობა: კინოსა და თეატრის მოყვარულთა წრის ხელმძღვანელი.

მუშაობის პერიოდი: 2012-2014
სამსახურის დასახელება: საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი. 
სამსახურის მისამართი: შუახევის მუნიციპალიტეტი.
თანამდებობა: მოწვეული პედაგოგი.

მუშაობის პერიოდი: 2010-დან დღემდე
სამსახურის დასახელება: ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი.
სამსახურის მისამართი: ლ. ასათიანის ქ. N37.
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი.

სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო/აკადემიური საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა:
1. 2010-2014: ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.
2. 2008 წლიდან: ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებულის – „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდების“ რედკოლეგიის წევრი; ამავე კრებულის IV, V, VI ტომების რედაქტორი.

შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:
1. „მიხეილ კობახიძის კინემატოგრაფის პოეტიკა”, ალმანახი „კავკასიის მაცნე”, #14, თბილისი, 2006.  
2. „მეამბოხე გმირი გიორგი შენგელაიას ”ალავერდობაში”, ჟურნალი ”თეატრი და ცხოვრება”, #2, თბილისი, 2006.
3. „რეალობის მეოცნებე პოეტი”, ჟურნალი ”თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი”, #7 (26), თბილისი, 2006.  
4. „ნოვატორული ძიებები 60-იანელთა შემოქმედებაში”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული ”ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”, ტ. I, ბათუმი, 2008.     
5. „პიროვნება-შემოქმედის პრობლემა გიორგი შენგელაიას შემოქმედებაში”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ჰუმანიტარული მეცნიერებანი”, ტ. XIII, ბათუმი, 2009.
6. „გამოსახულებისა და ხმოვანი რიგის ერთიანობის საკითხისათვის ოთარ იოსელიანის შემოქმედებაში”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”, ტ. II, თბილისი, 2009.                       
7. ”ქართული კინოს ძირითადი ტენდენციები XX საუკუნის 60-იან წლებში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული ”ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”, ტ. II, თბილისი, 2009.                                                                               
8. “Фильмы-притчи режиссера Эльдара Шенгелая”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქ. სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო ჟურნალი ”Историко-филологические изыскания ”, т. VII, Санкт-Петербург-Батуми, 2010.
9. «О своеобразии грузинских короткометражных фильмов 60-х годов XX века», სტუდია ”ანთროპოს”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბულგარეთის ნეოფიტ რილსკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კრებული „Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics“, Blagoevgrad-Batumi, 2011. 
10. „ქართული კინოს მხატვრობის სათავეებთან“, ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”, ტ. III, თბილისი, 2011.     
11. „გერმანული ექსპრესიონიზმი და ქართული კინო”, ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”, ტ. IV, ბათუმი, 2011.   
12. „პიროვნებისა და ბუნების ურთიერთმიმართების საკითხი კინორეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაში“, ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”, ტ. V, ბათუმი, 2013.   
13. „პირველი კინოთეატრები ბათუმში“, ჟურნალი „Film Print“, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი, №11, თბილისი, 2014.
14. „მიხეილ კობახიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების თავისებურებების შესახებ“, ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”, ტ. VI, ბათუმი, 2015.  
15. „კინოწარმოების პრობლემები საქართველოში და მენეჯმენტის როლი კინოინდუსტრიის განვითარების პროცესში“, ჟურნალი „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“, №24, თბილისი, 2015.

შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:
1. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: ”ნოვატორული ძიებები 60-იანელთა შემოქმედებაში“. ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტი, 2007.                                                                                                                   
2. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ”ქართული კინოს განვითარების გზები“ (1908-2008). მოხსენება: ”ს. ჟღენტის ისტორიულ-ფილოსოფიური ნარკვევები“ (დრამატურგის შემოქმედება განსხვავებულ რაკურსში). ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008.
3. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: ”პიროვნება-შემოქმედის პრობლემა გიორგი შენგელაიას შემოქმედებაში“. ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008.                                                                                       
4. სტუდია ”ანთროპოს”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბულგარეთის ნეოფიტ რილსკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია „Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, лингвистики стран Черноморского бассейна“. მოხსენება: «О своеобразии грузинских короткометражных фильмов 60-х годов XX века». ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2010.
5. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: “გერმანული ექსპრესიონიზმი და ქართული კინო”, ბათუმი, ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011
6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და თანამედროვეობა“. მოხსენება: „მიხეილ კობახიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების თავისებურებების შესახებ“, ბათუმი, ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, 2014

კონკურსებში მონაწილეობა:
2014 წ. - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის კონკურსის - „კინო სკოლაში“ სპეციალისტი.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგების გავლა:
2014 წ. საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის პროექტის - „კინო სკოლაში“ ტრენინგი. 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის მიღება.
კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი.

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური – კარგად
რუსული – თავისუფლად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft office:  Word, Excel, PowerPoint, Access, FrontPage, Outlook.

ვიდეოგალერეა
ფოტოგალერეა
სიახლის გამოწერა
სახელი:
ელ. ფოსტა:
გამოკითხვა
ჩვენი საიტი...