მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი  
ნოემბერი 2020
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ბიბლიოთეკა
გამომცემლობა
კინო კლუბი
მესხია ერმილე
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი
პროფესორი
02.01.1959

თანამდებობა:  რექტორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საცხოვრებელი მისამართი: ბათუმი, თამარ მეფის დასახლება, კორპუსი 20, ბ. 13; ტელ. 25 27 38; მობ. 593 32 57 96;  ელ.ფოსტა: e.meskhia@batu.edu.ge; ermile_mesxia.@ mail.ru

ოჯახური მდგომარეობა:
მეუღლე - მაია გუმბერიძე,02.04.1964 , ბათუმის ცენტრალური საავადმყოფოს მედდა
შვილები: თამრიკო მესხია - 25.04.1989, დროებით უმუშევარი
თათია მესხია - 03.12.1990, შპს „გრიინ პროექტის“ ბუღალტრის თანაშემწე

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება: ისტორია;  კულტურა; მენეჯმენტი.
სალექციო კურსები: მუზეუმის მენეჯმენტი; კულტურული ტურიზმი; ექსკურსიათმცოდნეობა;  ადამიანური რესურსებისა და საქმის წარმოების საფუძვლები; მუზეოლოგია; კულტურის ისტორია; ძველი ცივილიზაციების ისტორია; საქართველოს ისტორია; 

განათლება და სამეცნიერო ხარისხი
1978-1983 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგის ფაკულტეტის ისტორია-პედაგოგიკის სპეციალობის სტუდენტი 
კვალიფიკაცია - ისტორიის, საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი და აღმზრდელობითი მუშაობის მეთოდისტი
დიპლომის №  г - 1 # 172880
1990-1995 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტი
სპეციალობა - საქართველოს ისტორია
სამეცნიერო ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
დიპლომის N 001031
2000 - სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება - დოცენტი
დიპლომის N 0000194
2000-2004 -
 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტი
სპეციალობა - საქართველოს ისტორია
სამეცნიერო ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დიპლომის N 001433

სამუშაო გამოცდილება
1976-1978 - აბაშის რაიონის სოფელ ნაესაკოვოს მერძევეობა-მებოსტნეობის საბჭოთა მეურნეობის მუშა 
1983-1984 -  სავალდებულო სამხედრო სამსახური უკრაინის რესპუბლიკის ჩერნოვიცის ოლქის   
                       სტოროჟენეცის რაიონში 
1984-1985 - აჭარის მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული საზოგადოების კონსულტანტი
1985-1986 - ბათუმის N 44 პროფტექნიკური სასწავლებლის საწარმოო სწავლების ოსტატი 
1986-1988 - აჭარის ავტოსატრანსპორტო საწარმოო გაერთიანების პოლიტგანათლების კაბინეტის 
                       გამგე
1988-1991 - საქართველოს კპ ბათუმის საქალაქო კომიტეტის ინსტრუქტორი კულტურისა და 
                       ხელოვნების დარგში
1991-1996 - აჭარის წიგნისმოყვარულთა საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე 
1996-2005 - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის სწავლული მდივანი; პრორექტორი 
                       სამეცნიერო დარგში; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დისციპლინების კათედრის გამგე
2005-2006 - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანი, 
                       სრული პროფესორი
2009-2010 - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის  
        შემსრულებელი
2010-2014    სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი
2014 წლის 25 ნოემბრიდან  სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 
        რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
2015  წლის 13  იანვრიდან  სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 
        რექტორი

დამატებითი სამუშაო გამოცდილება:
1987-1988 - ბათუმის N 22 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი
1991-1994 - გონიოს კოოპერაციული ინსტიტუტის უფროსი მასწავლებელი
1994-2005 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს (მთავრობის) აპარატის მთავარი 
                       სპეციალისტი კულტურისა და  ხელოვნების დარგში
1994-2009 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
1998-2004 - ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დოცენტი

დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები/ სტაჟირება
„უმაღლესი სახელოვნებო განათლება და ბოლონიის პროცესი“. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და უმაღლესი სახელოვნებო განათლების ევროპა-კავკასიის საბჭოს საერთაშორისო სემინარი. ქ. თბილისი, 2006 წლის 3-5 აპრილი;
„კულტურის პროექტების მომზადება“. საერთაშორისო სემინარი. ქ. ბრაგის უნივერსიტეტი, პორტუგალია, 2011 წლის 16-21 იანვარი;
„თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება“ და „საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება“. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სემინარები. ბაკურიანი, 2011 წლის 16-21 იანვარი.
„კეთილსინდისიერი პარტნიორობა ბიზნესში“. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელთა საერთაშორისო სემინარი. წახნაძორი (სომხეთი). 2012 წლის  20-23 აგვისტო.
„კულტურის მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება“. საერთაშორისო სემინარი. თბილისი. 2013 წლის 7-8 მაისი.
„კულტურის მენეჯმენტი - გამოცდილება და პერსპექტივა“.  საერთაშორისო სემინარი. კიშინიოვი (მოლდოვა). 2013 წლის 22-24 მაისი. 
„კულტურის მართვის თანამედროვე პრობლემები“.  საერთაშორისო სემინარი. ერევანი (სომხეთი). 2013 წლის 26-28 მაისი.
„ადამიანური რესურსების მართვა“. სემინარი კულტურის დაწესებულებების მენეჯერებისათვის. ბათუმი. 2013 წლის 15-20 მაისი
„ორგანიზაციული მენეჯმენტი“. სემინარი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ხელმძღვანელებისათვის. ბათუმი. 2014 წლის 24-26 იანვარი. 

სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა
1996-2005 - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის სამეცნიერო-სამხატვრო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
2010 წლის 25 ნოემბრიდან დღემდე - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე;
სამეცნიერო კრებულის „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ N 1 და N 2 ტომის რედაქტორი;
სამეცნიერო კრებულის „საისტორიო ვერტიკალები“ მე-15 ტომის რედაქტორი. 
2010 წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალიზირებული სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
2010-2014 წწ.  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალიზირებული სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:  ავტორი 4 მონოგრაფიის, 1 სახელმძღვანელოსა და 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის

შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:  20-ზე მეტი სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე

უცხო ენების ცოდნა: რუსული თავისუფლად; გერმანული და ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, InternetExplorer

დამატებითი ინფორმაცია:  2010-2013 წლები _ ევროკავშირის საერთაშორისო გრანტის (N 159338-TEMPUS-1-LV-TEMPUS-SMNES) კოორდინატორი და მენეჯერი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

ვიდეოგალერეა
ფოტოგალერეა
სიახლის გამოწერა
სახელი:
ელ. ფოსტა:
გამოკითხვა
ჩვენი საიტი...