მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი  
ნოემბერი 2020
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ბიბლიოთეკა
გამომცემლობა
კინო კლუბი
ჩიბურდანიძე რატი
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტი
ასოცირებული პროფესორი
05. 03. 1968

აკადემიური თანამდებობა: განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების თეორიის და ისტორიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საცხოვრებელი მისამართი: ქ. ბათუმი. ფარნავაზ მეფის ქ. #128, ბ. 16.
ტელ: სახლი: 22 71 01
მობილური: 598 14 37 12
ელ-ფოსტა: ratichib@mail.com

ოჯახური მდგომარეობა:
მეუღლე – დიანა თალაკვაძე, 1974, მხატვარ–მოდელიერი
შვილი – ნატა ჩიბურდანიძე. 2005

პედაგოგიური მოღვაწეობა:
მიმართულება: ხელოვნებათმცოდნეობა
სალექციო კურსები: საზღვარგარეთის სახვითი ხელოვნების ისტორია. ახალი და უახლესი ხანის ქართული სახვითი ხელოვნება. ხელოვნების ძეგლთა მხატვრული ფორმის ანალიზი.

განათლება და სამეცნიერო ხარისხი:
თარიღი: 1984-დან 1992-მდე
დაწესებულება (ფაკულტეტი):საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი.
სპეციალობა: ინჟინერ-მშენებელი
დიპლომის/სერტიფიკატის №: ЦВ №822258
თარიღი: 1992-დან 1997-მდე
დაწესებულება (ფაკულტეტი):საქართველოს, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თბილისის ხელოვნებათმცოდნეობის უმაღლესი სკოლა
სპეციალობა: ხელოვნებათმცოდნეობა
დიპლომის/სერტიფიკატის №: АА №0008793
თარიღი: 2008-დან 2013-მდე 
დაწესებულება (ფაკულტეტი): ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, დოქტორანტურა. 
სპეციალობა: ხელოვნებათმცოდნეობა
2013 წელს დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „მხატვრულ-სტილისტური ტენდენციები XX საუკუნის 70-იანი წლების ქართულ ფერწერაში“. 
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის აკადემიური დოქტორი.
დიპლომის/სერტიფიკატის #BSUN000036 

სამუშაო გამოცდილება:
მუშაობის პერიოდი: 1995-დან 1998-მდე
სამსახურის დასახელება: აჭარის ლ. გუდიაშვილის სახ. მხატვრის სახლი.
სამსახურის მისამართი: რუსთაველის ქ. №10.
თანამდებობა: ხელოვნებათმცოდნე–მეთოდისტი

მუშაობის პერიოდი: 1998-დან დღემდე
სამსახურის დასახელება: აჭარის ხელოვნების მუზეუმი
სამსახურის მისამართი: ზ. გორგილაძის ქ. №8.
თანამდებობა: ხელოვნებათმცოდნე
2012 წ. გადმომეცა აჭარის ა.რ. მთავრობის დიპლომი სამუზეუმო საქმიანობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის.

მუშაობის პერიოდი: 1997-2006
სამსახურის დასახელება: ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. 
სამსახურის მისამართი: თამარ მეფის ქ. N102.
თანამდებობა: საზღვარგარეთის სახვითი ხელოვნების ისტორიის მასწავლებელი.

მუშაობის პერიოდი: 2006–2010
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
სამსახურის მისამართი: ე. ნინოშვილის ქ. N35.
თანამდებობა: საზღვარგარეთის სახვითი ხელოვნების ისტორიის მასწავლებელი.

მუშაობის პერიოდი: 2010-დან დღემდე
სამსახურის დასახელება: ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი.
სამსახურის მისამართი: ლ. ასათიანის ქ. N37.
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი.

სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო/აკადემიური საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.

შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები;
1. „პორტრეტული სახეები ვ. ბესელიას მხატვრობაში“, რსუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”. ტ. I, 2008
2. „საგნობრივ–მატერიალური და გრძნობადი საწყისები ვ. ბესელიას ფერწერაში“, რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული, ტ. ιι, 2010
3. „ე. ონიანის მხატვრული მეთოდის სტილისტური თავისებურებები“, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”. ტ. III, 2011
4. „თამაზ ხუციშვილის ჟანრული ფერწერა“. ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”. ტ. IV, 2011
5. “Some Aspects of Esma Oniani′s Painting”. Arts Reaserch Institute of Ilia state University. 2012. iliauni.edu.ge 
6. „სტამბოლის სერია გოგი ჩაგელიშვილის შემოქმედებაში“. ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები”. ტ. V, 2013
7. „სამოთხის“ ციკლი ესმა ონიანის შემოქმედებაში“. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სახელოვნებათმცოდნეო სამეცნიერო ჟურნალი „ACADEMIA” 3/2013-14
8. „მხატვრულ-სტილისტური ტენდენციები XX საუკუნის 70-იანი წლების ქართულ ფერწერაში“. ბხსუ-ს საერთაშორისო კონფერენციის „კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და თანამედროვეობა“ სამეცნიერო კრებული. 2015
 
შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:
1. რსუ–ს სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „პორტრეტული სახეები ვახტანგ ბესელიას მხატვრობაში“ ბათუმი, 2007
2. რსუ–ს საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, მოხსენება: „საგნობრივ–მატერიალური და გრძნობადი საწყისები ვ. ბესელიას ფერწერაში“, ბათუმი 2009
3. რსუ-ს დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „ე. ონიანის ფერწერა 1960–70–იან წლებში“, ბათუმი 2010
4. მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია (სახელოვნებო მეცნიერება, პრაქტიკა, მენეჯმენტი), მოხსენება: „ესმა ონიანის ფერწერის ზოგიერთი ასპექტი“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი, 2011
5. ბხსუ-ს სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „თამაზ ხუციშვილის ჟანრული ფერწერა“. ბათუმი 2011
6. ბხსუ-ს და ილიაუნის სამეცნიერო კონფერენცია „XXι ს-ის ქართული ხელოვნება მსოფლიო კონტექსტში“, მოხსენება: „სტამბოლის სერია გოგი ჩაგელიშვილის შემოქმედებაში“ ბათუმი 2012
7. ბხსუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და თანამედროვეობა“, მოხსენება: „მხატვრულ-სტილისტური ტენდენციები XX საუკუნის 70-იანი წლების ქართულ ფერწერაში“. ბათუმი 2014
 
უცხო ენების ცოდნა: ინგლისური – ლექსიკონის დახმარებით, რუსული – თავისუფლად.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Word.

ვიდეოგალერეა
ფოტოგალერეა
სიახლის გამოწერა
სახელი:
ელ. ფოსტა:
გამოკითხვა
ჩვენი საიტი...