მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი  
ნოემბერი 2020
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ბიბლიოთეკა
გამომცემლობა
კინო კლუბი
გოგოლაძე ქეთევან
მუსიკის ფაკულტეტი
სამუსიკო პედაგოგიკის, საორკესტრო და აკადემიური გუნდის დირიჟორობის დეპარტამენტი
ემერიტუსი
საკონტაქტო ინფორმაცია
საცხოვრებელი მისამართი: 6010, ბათუმი ფარნავაზ მეფის ქ. №72
ტელ.: - 7-59-41
მობილური:-- 899 476781
ოჯახური მდგომარეობა: გათხოვილი

სალექციო კურსები - სამუსიკო პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია, მეთოდიკა
საფორტეპიანო ხელოვნების ისტორია, ფორტეპიანოს სპეციალობა.

სამუშაო გამოცდილება
1. მუშაობის პერიოდი - 1969-დან 1972-მდე
სამსახურის დასახელება - თბილისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის მე-3 სამუსიკო სასწავლებელი.
სამსახურის მისამართი - თბილისი ოქტომბრის გამზირი №42
თანამდებობა - პედაგოგი კონცერტმაისტერი

2. მუშაობის პერიოდი - 1972-დან 1974-მდე
სამსახურის დასახელება - ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი.
სამსახურის მისამართი - ბათუმი შაუმიანის ქ. №20
თანამდებობა - პედაგოგი

3. მუშაობის პერიოდი - 1974-დან 1977-მდე
სამსახურის დასახელება - თბილისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის მე-3 სამუსიკო სასწავლებელი.
სამსახურის მისამართი - თბილისი ოქტომბრის გამზირი №42
თანამდებობა - პედაგოგი კონცერტმაისტერი

4. მუშაობის პერიოდი - 1974-დან 1995-მდე
სამსახურის დასახელება - საქართველოს განათლების სამინისტროს სამხატვრო სკოლა - ათწლედი
სამსახურის მისამართი - თბილისი ათონელის ქ. №5
თანამდებობა - მუსიკის თეორიის ექსპერიმენტული სწავლების პედაგოგი

5. მუშაობის პერიოდი - 1990-დან 1995-მდე
სამსახურის დასახელება - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელმწიფი კონსერვატორია
სამსახურის მისამართი - თბილისი გრიბოედოვის №8
თანამდებობა - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი პედაგოგიური მომზადების კათედრაზე.

6. მუშაობის პერიოდი - 1999-დან 2004-მდე
სამსახურის დასახელება - გრენცახის ეკლესია
სამსახურის მისამართი - გერმანია, 79639 გრენცახი, რებგასე №2
თანამდებობა - ორღანისტი

7. მუშაობის პერიოდი - 2002-დან 2004-მდე
სამსახურის დასახელება - ლორახის კარისატის საზოგადოება
სამსახურის მისამართი - გერმანია, 79639 გრენცახი, ჰორნლე №42
თანამდებობა - პედაგოგი სასწავლო შემოქმედებითი პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი

8. მუშაობის პერიოდი - 2004 წლის ოქტომბრიდან
სამსახურის დასახელება - ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
სამსახურის მისამართი - ბათუმი დ. თავდადებულის №20
თანამდებობა - პრორექტორი სამეცნიერო დარგში.
ფორტეპიანოს და თეორიული კათედრების პედაგოგი.
2004 წლის ნოებრიდან- რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

9. მუშაობის პერიოდი - 2005-დან 2006-მდე
სამსახურის დასახელება - ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
სამსახურის მისამართი - ბათუმი დ. თავდადებულის №20
თანამდებობა - რექტორის მ/შ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებით

10. მუშაობის პერიოდი - 2006-დან დღემდე
სამსახურის დასახელება - ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
სამსახურის მისამართი - ბათუმი დ. თავდადებულის №20
თანამდებობა - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტის კონსერვატორიის დირექტორის მ/შ
მუსიკოლოგიის და სამუსიკო პედაგოგიკის დეპარტამენტის უფროსი
სამუსიკო პედაგოგიკის და მეთოდიკის მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და სამეცნიერო ხარისხი
1. თარიღი - 1963-დან 1968-მდე
დაწესებულება -თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
ფაკულტეტი/სპეციალობა - საშემსრულებლო 2 სპეციალობით
ფორტეპიანო, ორღანი
დიპლომის № - Ч 1756353
კვალიფიკაცია - პედაგოგი

2. თარიღი - 1977-დან 1987-მდე
დაწესებულება -თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
ფაკულტეტი/სპეციალობა - პედაგოგიური მომზადების კათედრის მაძიებელი

3. თარიღი - 1988 წ.
ხელოვნებადმცოდნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი
დიპლომის № - ИС 1001639. მოსკოვი 1988 25. 05.
2004 წლის 21 დეკემბრის „უმაღლესი განათლების შესახებ“
საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად
მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან.

გამოქვეყნებული შრომები
1. აკუსტიკურ და ოპტიკურ შეგრძნებებს შორის არსებული ინტერმოდალური ნათესაობის საკითხისათვის.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, თბ., 1982 №3
2. სამხატვრო სკოლაში მუსიკის სწავლების ახალი მეთოდიკის ფსიქოლოგიური საფუძვლები.
საქართველოს რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ.. 1982. V
3. სახვითი ხელოვნების გამომსახველობითი საშუალებების გამოყენება მუსიკის სწავლების პროცესში.
სახვითი ხელოვნების სწავლების საკითხისათვის - კრებ. I თბ., განათლება 1985
4. მუსიკალური წარმოსახვის გრაფიკული გამოსახვა.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, თბ., 1986 №1
5. მუსიკალური ნაწარმოების გრაფიკული გამოსახვა.
თბილისის კონსერვატორიის პედაგოგთა შრომები. XIV გამოშ. თბ., 1986
6. მუსიკის ძირითადი კანონზომიერების გრაფიკული საშუალებების ასახვის პრობლემა.
ავტორეფერატი, თბ., 1987
7. მუსიკის ძირითადი კანონზომიერების გრაფიკული საშუალებების ასახვის პრობლემა.
საკანდიდატო დისერტაცია, თბ., 1987
8. ქართული ხალხური სიმღერის და საგალობლის ტრანსფორმაცია გრაფიკაში
თბ., კონსერვატორია 1990
9. საფორტეპიანო სწავლების პედაგოგთათვის ჩატარებული ლექციების ციკლი: მუსიკალური ნაწარმოების სტრუქტური განსაზღვრისათვის.
თბ., 1987
10. მუსიკის სწავლების საშუალებათა აქტივიზაცია. კრებულში: “აღზრდის აქტუალური პრობლემები“.
ახალგაზ. მეცნ-თა რესპ-რი კონფერენციის მასალები. თბ., 1988
11. ვიზუალური მეთოდიკა ზოგადი მუსიკალური სწავლებისათვის
სამეცნიერო შრომების კრებული „ სამუსიკო პედაგოგიკა“ 1991
12. მოზარდის ცნებითი აზროვნების განვითარების საფეხურები მუსიკის მოსმენის ზემოქმედებით
თბილისი კონსერვატორია 1992
13. მუსიკის როლი მოზარდის მხატვრული აზროვნების ფორმირებაში.
თბ., კონსერვატორია 1984
14. ვიზუალური მუსიკალური ხატი, როგორც მხატვრული აზროვნების პროდუქტი
ბათუმის კონსერვატორია 2004
15. მუსიკის ძირითადი კანონზომიერებების გრაფიკაში ასახვა
„კავკასიის მაცნე“- თბ., 2006 №14
16. მუსიკის ძირითადი კანონზომიერების და ვიზუალური წარმოსახვების გრაფიკაში ასახვა.
მონოგრაფია - ბათუმი 2006

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში
1. საქართველოს რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე თბ.. 1982. V
2. ახალგაზ. მეცნ-თა რესპ-რი კონფერენციის მონაწილე. თბ., 1988
3. ადამიანის უფლებათა საერთასორისო ორგანიზაციის წლის შემაჯამებალი კონფერენციის მონაწილე IGFM 2000წ. 18/19 03. ფრანკფურტი ( გერმანია)
4. კონფერენცია „კულტურათა დიალოგი“ 2001წ. 7/8 04. ქიონიგშტაინი ( გერმანია)
5. IGFM -ის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის კავკასიის სექციის მონაწილე. 2002წ. 13/14 04. ქიონიგშტაინი ( გერმანია)
6. ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის I ფესტივალის და სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. ბათუმი 2005 წლის 10/12 05.
7. უმაღლესი სახელოვნებო განათლება და ბოლონია. ELIA რეგიონალური კონფერენციის მონაწილე. 2006წ. 3/5 04. თბილისი
სამეცნიერო და სასწავლო პროექტები, პროგრამები, გრანტები
1. ვიზუალური მეთოდიკა ზოგადი მუსიკალური სწავლებისათვის.
აპრობირებულია და დანერგილი იყო საქ/ განათლების სამინისტროს სამხატვრო სკოლა ათწლედში 1974 -1995 წლებში.
2. ავტორი და პასუხისმგებელი ქ. ლორახის კარიტასის ორგანიზაციის ინტეგრაციული
პროექტისა სასწავლო შემოქმედებით დარგში „GRENZENLOS“ 2002 -2004წ. გრენცახში (გერმანია).

სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა
1. ყაზანის აუდიე- ვიზუალური ცენტრის „პრომეთეს“ სამეცნიერო საზოგადოების წევრი და კონფერენციის მონაწილე1987წ. V.
2. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელმწიფო კონსერვატორიის პრორექტორი სამეცნიერო დარგში. 2004წ.

დამატებითი ინფორმაცია
ვარ მუსიკოსი და მხატვარი.
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პედაგოგიკის კათედრაზე, როგორც მაძიებელმა, დავიწყე კვლევითი სამუშაო თეორიული მიმართულებით. იგი მოიცავდა მუსიკის, მხატვრობის, ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის ძირითად საკითხებს, რომელიც მიმართული იყო მუსიკის ძირითადი კანონზომიერებების შესასწავლი ორიგინალური მეთოდის შესამუშავებლად. 1988 წელს დავიცავი დისერტაცია. სსრკას უმაღლესმა საატესტაციო კომისიამ მომანიჭა სამეცნიერო ხარისხი. აღნიშნული ნაშრომი შეტანილია აშშ, ილინოისის შტატის უნივერსიტეტის საინფირმაციო კატალოგში, როგორც უახლესი ნაშრომი სამუსიკო განათლების სფეროში.
მქონდა პერსონალური გამოფენები (ფერწერა, გრაფიკა) ერთი- საქართველოში, ოთხი - გერმანიაში.
ვიდეოგალერეა
ფოტოგალერეა
სიახლის გამოწერა
სახელი:
ელ. ფოსტა:
გამოკითხვა
ჩვენი საიტი...